Bugaboo.tv

เพชรหอมสงสัย - ขับขี่รถย้อนศร แบบนี้ก็ได้หรือ

Post dated: 15 ก.พ 2017 เวลา 06:25 PM

CATEGORIES: เจาะประเด็น

ช่วง "เพชรหอมสงสัย" ไปสงสัยกันถึงจังหวัดสระบุรี มีเรื่องอะไร ตามเพชรหอมไปเลย

ยุติ ไพบูลย์กุลกร ถ่ายภาพ ใครมีเรื่องสงสัย ส่งมาตาม facebook fanpage นี้ แล้วเพชรหอมจะตามไปสงสัยด้วยคน


ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งฯ คลิก!: ตรวจหวย
Twitter : Ch7 News Twitter