Bugaboo.tv

สะเก็ดข่าว : โอ่งน้ำเป็นรั้วรอบ อบต.

Post dated: 11 ม.ค 2017 เวลา 08:12 PM

CATEGORIES: สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว 11 มกราคม 2560 - พาไปชมรั้วอเนกประสงค์เตรียมสู้ภัยแล้ง ไปที่จังหวัดเลย

โปรดสังเกตรั้ว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน แห่งนี้ดูมีรั้วที่ไม่เหมือนที่อื่นๆ ที่จะเป็นลวดหนามหรือกำแพงแต่ที่เป็นโอ่งสีแดงอย่างที่เห็น นายอำเภอด่านซ้าย คุณประยูร อรัญรุท บอกว่าในช่วงหน้าแล้งที่นี่ขาดแคลนน้ำกันมาก ดังนั้นจึงใช้งบประมาณซื้อโอ่งมาเพื่อเก็บน้ำจากภูเขาเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านในช่วงหน้าแล้ง ถ้าจะวางกลางสนามก็จะเสียพื้นที่จึงนำมาวางเรียงๆกันเป็นแถวทำเป็นรั้วของอบต.ซะเลย โดยต่อท่อประปาจากโอ่งแต่ละใบมาตรงจุดนี้ใครต้องการน้ำก็นำถังนำภาชนะมารองน้ำ ตอนนี้มีโอ่งอยู่ 74 ใบแต่ยังไม่รอบ อบต. เพราะว่างบประมาณหมดแค่นี้ ต้องรองบประมาณปีต่อไปจึงจะมีโอ่งน้ำเป็นรั้วรอบ อบต.

แนวคิดดีนะ ยกให้เป็นโอ่งน้ำ สารพัดประโยชน์


ติดตามแฟนเพจรายการสะเก็ดข่าว ได้ที่ : http://www.facebook.com/sakedkao