Bugaboo.tv

อนุวัตจัดให้ - ราชนาวีไทยซ้อมรบ

Post dated: 03 เม.ย 2012 เวลา 11:59 AM

CATEGORIES: ห้องข่าว 7 สี

ห้องข่าว 7 สี - อนุวัต จัดให้

มาดูกาารซ้อมรบของกองทัพเรือวันนี้ มาที่เรือหลวงปัตตานี มาดูเรื่องการบรรจุปืนใหญ่ ขั้นตอนการยิงปืนใหญ่ และข้อควรระมัดระวังในการบรรจุปืนใหญ่และการยิง และท่าน นายกฯก็ได้เดินทางมาชมการแสดงการซ้อมรบของกองทัพเรือในวันนี้ด้วย ซึ่งเป็นเรือหลวงจักรีนฤเบศร และการซ้อมรบเป็นไปด้วยดี มีการแสดงการยิงปืนใหญ่ของเรือหลวงปัตตานี และเรือหลวงนราธิวาส ซึ่งการซ้อมครั้งนี้ถือว่าดีทีเดียว


ห้องข่าว 7 สี วันที่ 3 เมษายน 2555