Bugaboo.tv

Hot News

ทั้งแปลกทั้งเสียว! นวดด้วยมีดปังตอ ศาตร์การบำบัดสุดพิสดาร อายุกว่า 2 พันปี

ทั้งแปลกทั้งเสียว! นวดด้วยมีดปังตอ ศาตร์การบำบัดสุดพิสดาร อายุกว่า 2 พันปี

ไปดูวิธีการนวดสุดพิสดาร ที่เชื่อว่าเก่าแก่กว่า 2,500 ปี ที่น่ากลัวและน่าหวาดเ...